15 sierpnia 2018

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami jest jednym z priorytetów naszej szkoły. Ich świadome zaangażowanie w edukację swoich pociech jest bardzo ważne.

Oprócz pracy na lekcji nasi uczniowie muszą odrabiać rzetelnie zadania domowe, przygotowywać się do testów, prac kontrolnych, powtórek, egzaminów oraz prezentacji. Od najmłodszych lat powinni mieć świadomość, że nauka języka angielskiego jest procesem wieloletnim, wymagającym rzetelnej pracy, także w domu – tam wsparcie rodziców jest konieczne.

Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z lektorem prowadzącym w celu uzyskania bieżących informacji o ocenach i postępach pracy swoich dzieci. Słuchacze otrzymują wszystkie prace pisemne do domu, a na koniec roku świadectwo ukończenia kursu oraz arkusz egzaminu pisemnego. Szkoła kontaktuje się z rodzicami w przypadku zastępstwa i przesunięcia zajęć lub ich odwołania.

Strona główna