17 sierpnia 2018

Rodzaje kursów

KURSY DLA DZIECI  OD 4 ROKU ŻYCIA

Speaker School of English  nie działa w myśl zasady „nauka przez zabawę”, ponieważ oddziela je od siebie, zabawa ma utrwalać poznany materiał, jest nagrodą za wysiłek, a nie metodą nauczania.

Przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych. Nasza metoda maksymalnie wykorzystuje okresy koncentracji dzieci, zaś aby uniknąć znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych. Nauka wymaga pracy zespołowej, przez co wymusza stosowanie skutecznych form porozumiewania się, w tym komunikacji pozawerbalnej.

 

KURSY DLA DZIECI MŁODSZYCH (6-9 LAT)

O wyborze odpowiedniej grupy decyduje test kwalifikacyjny i rozmowa. Kryterium doboru stanowi także wiek.

Dzieci uczą się języka obcego przez słuchanie i powtarzanie wyrażeń i słówek. Na zajęciach dzieci poznają autentyczne konwersacje słuchając nie tylko lektora, ale przede wszystkim nagrań dialogów w wykonaniu ich angielskich rówieśników. Później identyfikując się z postaciami i sami odgrywają własne role.

Skutecznymi metodami zapamiętywania słownictwa jest prezentacja plansz i pantomima. Dzieci  biorą udział w pracach projektowych, grach językowych dających możliwość rywalizacji i poznawania nowych zwrotów.

Wraz z wiekiem dzieci poznają zagadnienia gramatyczne systematycznie utrwalane poprzez ćwiczenia komunikacyjne i sprawdzane na testach kontrolnych. Uczą się czytania tekstów, pisania listów, opisów, życzeń, historyjek itp. A to tylko niektóre metody stosowane na tym etapie poznania języka.

 

KURSY DLA DZIECI STARSZYCH (10-12 lat) i NASTOLATKÓW

Grupy uczniów w wieku 10-12 lat to często grupy uczące się w naszej szkole od wielu lat. Nowi kursanci mogą dołączyć do nich potwierdzając na rozmowach kwalifikacyjnych wyrównany poziom znajomości języka.

Uczniowie korzystają z podręczników renomowanych wydawnictw oraz szeroki wachlarz dodatkowych materiałów.

W procesie nauczania stosujemy szereg nowoczesnych technik i metod. Odgrywanie ról, dyskusje, prezentacje, projekty, praca z tekstem, pisanie testów w oparciu o tekst modelowy, analiza budowania zdań na podstawie poznawanych reguł gramatycznych, udzielanie odpowiedz na pytania do usłyszanego tekstu, gry i zabawy językowe.

Zrealizowany materiał jest systematycznie sprawdzany poprzez testy i kartkówki. Pod koniec roku uczniowie zdają egzamin końcowy (ustny i pisemny).

KURSY DLA MATURZYSTÓW

W naszej ofercie  znajdują się  kursy przygotowujące do podstawowej i rozszerzonej matury. Nasi słuchacze poznają wszystkie rodzaje zadań maturalnych i strategie pomocne w ich rozwiązywaniu.

Osoby przystępujące do matury muszą być świadome ogromnej pracy, jaką muszą włożyć w szlifowanie wszystkich  umiejętności językowych. Bowiem jak wiadomo, zdający egzamin maturalny będą musieli wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu czytanego oraz, na poziomie rozszerzonym, umiejętnym stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych.

 

KURSY DLA DOROSŁYCH – OGÓLNE

Podczas zajęć słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w sytuacjach życia codziennego poprzez układanie dialogów tematycznych, przeprowadzanie wywiadów, odgrywanie ról w scenkach. W naturalny sposób zamówisz potrawy w restauracji, kupisz bilet na samolot, przeprowadzisz rozmowę telefoniczną czy też zrobisz zakupy w sklepie.

 

ZAJECIA INDYWIDUALNE

 

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATÓW CAMBRIDGE: FCE, CAE, CPE