15 sierpnia 2018

Metody nauki

Uczymy skutecznie ponieważ:

  • Dbamy o to by uczniowie  uczyli się w grupach o zbliżonym poziomie zaawansowania
  • uczymy w małych grupach
  • Każda lekcja jest przemyślana i zaplanowana, zawiera stałe elementy takie jak: powtórka materiału, angażująca słuchaczy prezentacja nowego materiału oraz ćwiczenie nowych struktur/słownictwa w mówieniu,
  • Kładziemy nacisk na mówienie. Słuchacze biorą udział m.in. w dyskusjach i scenkach symulujących sytuacje z życia codziennego,
  • zajęcia prowadzimy w języku angielskim
  • Lektor uważnie nadzoruje i wspiera pracę słuchaczy w parach/grupach i stosuje zróżnicowane metody poprawiania błędów,
  • Lektor systematycznie wzbogaca podręcznik ciekawymi, dostosowanymi do poziomu materiałami dodatkowymi,
  • Lektor motywuje słuchaczy i systematycznie sprawdza ich postępy (regularne powtórki, prace domowe, testy okresowe i końcowe).
Strona główna